Offline-Eventorganiseren-Eventplanning-MarlouVisser-Eventondersteuner-MarilouEventSupport-Eventhost

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 januari 2021.
Door mijn service na 1 januari te blijven gebruiken, ga je akkoord met deze Privacyverklaring.

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mijn bedrijf.Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website bezoekt en gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en producten van Marilou Event Support. Ben je ervan bewust dat Marilou Event Support niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. 

Marilou Event Support respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Mijn gegevens:
Marilou Event Support
[email protected]
KVK nummer 17196105
BTW nummer NL001689890BB01

Welke gegevens verzamel ik: Wanneer je een mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten, een download aanvraagt of inschrijft voor een nieuwsbrief, vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Marilou Event Support of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
 • Voor- achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam, Btw nummer, KvK nummer,
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website alleen nadat je hebt aangegeven via en mail dit oké te vinden. Denk aan een foto van een dienst waar ik je heb ondersteunt.
 • Internet browser en apparaat type.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

Marilou Event Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Om diensten bij je af te leveren.
 • Marilou Event Support analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Bijvoorbeeld met Google analytics
 • Marilou Event Support verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • De gegevens die je zelf aanlevert via bv een contactformulier. Marilou Event Suppot raadt aan om geen privacygevoelige informatie te verstrekken via mijn website of via het contactformulier.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van mijn website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar jij kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

De bedrijven waarbij ik jouw gegevens gebruik zijn:

 • WordPress: 
  Mijn website is gemaakt in WordPress en ik maak gebruik van een aantal plug-ins die ook gegevens bewaren.
 • WooCommerce
  Woocommerce verzamelt jouw NAW-gegevens, bankrekeningnummer en de door jouw bestelde product
 • WordPress reactie plugins
  Ik maak gebruik van Akismet, die de reacties, e-mailadressen en ip-adressen van je bezoekers gebruikt om spam te filteren. Wel zo veilig.
 • Backup plugin: All-in-one WP migration
  Iedere maand maak ik een back-up van de website en deze wordt opgeslagen op mijn computer op een extern geheugen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Social Media Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.  Hieronder vindt je de verschillende privacy verklaringen:
Bewaartermijn Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via:

Marilou Event Support

[email protected]
KVK nummer 17196105
BTW nummer NL001689890BB01

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Scroll naar boven